7. JĪN GUĀNG SHÉN ZHÒU

金光神咒
Mantra Sinar Emas
(Melindungi Tao Xian utk melakukan upacara ritual / melindungi tubuh dari Sinar Suci dari Para Dewa dan Sinbeng sekalian)


TIĀN DÌ XUÁN ZŌNG, WÀN QÌ BĚN GĒN
天地玄宗 萬氣本根 

GUĂNG XIŪ YÌ JIÉ, ZHÈNG WÚ SHÉN TŌNG
廣修億劫 證吾神通

SĀN JIÈ NÈI WÀI, WÉI DÀO DÚ ZŪN
三界內外 惟道獨尊 

TĬ YŎU JĪN GUĀNG, FÙ YÌNG WÚ SHĒN
體有金光 覆映吾身

SHÌ ZHĪ BÚ JIÀN, TĪNG ZHĪ BÙ WÉN
視之不見 聽之不聞 

BĀO LUÓ TIĀN DÌ, YĂNG YÙ QÚN SHĒNG
包羅天地 養育群生

SÒNG CHÍ YÍ BIÀN, SHĒN YŎU GUĀNG MÍNG
誦持一遍 身有光明 

SĀN JIÈ SHÌ WÈI, WŬ DÌ SĪ YĪNG
三界侍衛 五帝司迎

WÀN SHÉN CHÁO LĬ, YÌ SHĬ LÉI TÍNG
萬神朝禮 役使雷霆 

GUĬ YĀO SÀNG DĂN, JĪNG GUÀI WÁNG XÍNG
鬼妖喪膽 精怪亡形

NÈI YŎU PĪ LÌ, LÉI SHÉN YĬN MÍNG
內有霹靂 雷神隱名 

DÒNG HUÌ JIĀO CÈ, WŬ QÌ TÉNG TÉNG
洞慧交徹 五氣騰騰

JĪN GUĀNG SÙ XIÀN, FÙ HÙ ZHĒN RÉN
金光速現 覆護真人 

JÍ JÍ RÚ YÙ HUÁNG GUĀNG JIĀNG LÜ LÌNG CHÌ
急急如玉皇光降律令敕

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Tentang Penulis

Tentang Penulis
Mengky Mangarek, salah satu IT preneur, penggemar kisah para Buddha, Bodhisattva serta penulis buku dan komik Zen, juga pernah mengisi di beberapa radio talk, seminar dan penulis / admin dibeberapa blog seperti Kisah Para Dewa dan Cetya Tathagata yang telah memiliki lebih dari 20,000 pembaca setia.

tentang penulis

tentang penulis
Jacky Raharja adalah seorang entrepreneur kelahiran 10 February 1982 dan berdomisili di Jakarta. Mengawali karier profesional sebagai seorang Marketer pada sebuah Top Multinational Company yang bergerak di bidang FMCG pada tahun 2007. Mempunyai passion yang sangat tinggi dalam hal brand management & strategic dan meninggalkan dunia profesional pada tahun 2013 sebagai Brand Manager demi mengejar passion lainnya yaitu menjadi seorang Entrepreneur yang mempunyai jaringan bisnis sendiri. Bergabung dengan Cetya Tathagata Jakarta sebagai bagian dari committee sejak tahun 2005 dan sebagai salah satu kontributor atas artikel-artikel pada social media Cetya Tathagata Jakarta.

Most Reading

Diberdayakan oleh Blogger.