KITAB SUCI RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA (GIOK TEE) atau KITAB SUCI SEN NYAN KOK (Kitab Suci Sumber Perasaan Nabi) Bab Ketiga

KITAB SUCI RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA (GIOK TEE) atau KITAB SUCI SEN NYAN KOK (Kitab Suci Sumber Perasaan Nabi) Bab Ketiga
Dimana beradanya kitab suci ini selalu dipuji dan dihormati oleh dewa-dewi dan setan-setan .Pada waktu membaca hatinya harus sungguh-sungguh dengan iklas .
RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA GIOK TEE .
Bab 3
Ayat 1 .
Bagian bab terakhir dari kitap suci SUMBER PERASAAN NABI / SEN NYAN KOK .
Adalah kitap suci bagian peraturan hukum TUHAN YANG dikurniakan oleh RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA . GIOK TEE .
Amat cinta kasih sayang serta adil .
Harus rajin-rajin belajar dan diingat di dalam hati .
Ayat 2 .
Tiap-tiap hari membaca sekali .
Nasibnya pasti terang benderang .
RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA GIOK TEE menjalankan kasih sayang serta keadilan .
Banyak membaca mendatangkan banyak rejeki .
Ayat 3 .
Mengorbankan diri untuk cinta kasih sesama .
Mengorbankan diri untuk keadilan .
Kata-kata yang diajarkan oleh KONG HU CU / BENG CU .
Harus belajar pada nabi-nabi .
Ayat 4 .
Laki-laki -perempuan dan pemuda-pemudi .
Mendengarkan kitap suci dengan teliti .
Rajin-rajin belajar kata sabda nabi dan orang pandai .
Makmur dan subur opasti ada pada diri sendiri .
Ayat 5 .
Ayah dan ibu melahirkan kita .
Menjadi besar harus berguna .
Sebagai anak harus berbakti pada orang tua .
Berbakti dan berhormat berarti menghormati pada bapak angkasa dan surya .
Ayat 6 .
Ayah bunda adalah pembudi yang terbesar .
Mereka adalah sebagai angkasa dan sang surya .
Kalau mencemarkan ayah dan ibu .
Adalah sama menghianati kepada angkasa dan sang surya .
Ayat 7 .
Di dalam sejarah tiongkok dahulu ada 24 anak yang berbakti .
Masih bertinggal di sorga loka .
Di jaman dahulu yang menjalankan kebaktian pada orang tua .
Kebaktiannya senantiasa mengharukan Tuhan .
Ayat 8 .
Bertinggal sama-sama jangan berlainan hati .
Bapak bercinta kasih , anak harus berbakti .
Menjadi kakak berhati luas , menjadi adik harus sabar dab damai hati .
Beginilah untuk mencari ratusan rejeki .
Ayat 9 .
Berduduk diam sambil memikirkan hal yang lampau .
Jangan bercakap-cakap hal yang tidak berguna .
Mengatakan orang lain yang berlebih-lebihan .
Kesemuannya itu dengan sendirinnya mendapat hukuman Tuhan .
Ayat 10 .
Kalau bercakap-cakap pasti mendapat kesalahan .
Bercakap-cakap janganlah melukai hati orang .
Kalau tidak dipelihara sifat kerohanian .
Pasti menemui kesusahan dan kepahitan .
Ayat 11 .
Berkelakuan seperti angin yang diam dan tenteram dapat menggerakkan air berombak .
Hal yang bukan-bukan dapat timbul dengan sengaja .
Kalau menjadikan hati orang sakit / benci .
Bintang maut dan bencana sudah ingin menimpa diri sendiri .
Ayat 12 .
Bercakap-cakap dengan suara keras adalah sikap yang buruk .
Hati-hati janganlah mengeluarkan kata-kata yang begitu .
Gusaran yang buruk / bersumpah .
Kesemuannya menimpa diri sendiri .
Ayat 13 .
Adat dan sifat yang keras .
Selalu menimbulkan banyak urusan yang mencelakakan diri .
Musuhnya pasti berlipat ganda banyaknya .
Harus dan pastikan bersabar hati .
Ayat 14 .
Bertengkar dan perkara di pengadilan .
Walaupun menang / kalah artinya sama dengan kosong .
Bersabar menahan nafsu berarti menyimpan rejeki baik .
Segala kejadian dapat diketahui oleh tuhan .
Ayat 15 .
Bersifat baik , semua orang memujinya .
Damai hati , segala cita-cita akan tercapai semua .
Memberi maaf adalah sifat kasih sayang dan keadilan .
Diri sendiri yang bersifat keras harus dicegah .
Ayat 16 .
Hukum Tuhan dI dalam SUMBER PERASAAN NABI / SEN NYAN KOK .
Menasehatkan pada dunia untuk menjalankan kebaikan .
Menyempurnakan perilaku kasih sayang , keadilan dan kemoralan .
Inilah pokoknya hidup manusia .
Ayat 17 .
Beras , gandum , kacang , ubi dan ketela .
Adalah benda keperluan manusia untuk hidup .
Tidak dapat memakainnya jangan sembarangan dan dihamburkan .
Harus mengingat datangnya dan mendapatkannya tidak mudah .
Ayat 18 .
Bubur dan nasi adalah seperti jiwa manusia .
Tidak memakan tidak dapat hidup .
Walaupun datangnya dari bumi .
Harus mengingat tumbuh dan hidupnya amat sukar .
Ayat 19 .
Terhadap segala binatang juga demikian .
Jangan terlalu sering memotongnya .
Kalau peraturan hukum yang harus dipakainnya .
Barulah dapat memakai .
Ayat 20 .
Tak menurut aturan memakainya .
Dapatlah dosa dari Tuhan .
Segala benda yang di angkasa dan bumi senantiasa alam yang menciptakan .
Banyak berhamburan apapun pasti berakibat ke kurangan .
Ayat 21 .
Perihal baik dan buruk itu tak terbayang dan berupa .
Walaupun dilihat juga tak kelihatan dan tak berbekas .
Dihisap juga tak berbau .
Kejadian yang semacam itu pasti Tuhan yang mengetahui .
Ayat 22 .
RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA GIOK TEE menjalankan perilaku yang baik .
Sabda-sabda Nya senantiasa menasehati hati rohani manusia .
Mencintai rakyat seperti diri sendiri .
Tuhan tidak berhati dua .
Ayat 23 .
Manusia hidup didunia ini .
Terutama hatus hati-hati menurut aturan .
Kalau tidak mengerjakan pekerjaan yang halal .
Berusaha sesuatu pasti sukar tercapai .
Ayat 24 .
Bercabul dan berjudi itulah merendahkan diri sendiri .
Harta benda itu telah ditentukan .
Kerukunan rumah tangga itulah yang terutama .
Rajin bekerja harganya ribuan emas .
Ayat 25 .
Gila main dan gila judi .
Mengakibatkan keruntuhan rumah tangga serta menghabiskan harta benda .
Setelah membacalah dan menghafal kitap suci haruslah cepat-cepat berubah .
Menjadikan kebahagian dan kesenangan di dalam rumah tangga .
Ayat 26 .
Tiap-tiap manusia ada salahnya .
Setelah mengetahui harus diubah .
Segala-gala hal kesalahan diri sendiri .
Harus diajarkan pada anak cucu .
Ayat 27 .
Di dalam kitap suci mengajarkan perilaku baik .
Sebagai umat manusia harus berhati jujur .
Mengingat pada hukum Tuhan dan baik hati .
Hal-hal itu dengan sendirinya mendatangkan rejeki.
Ayat 28 .
Tiap-tiap manusia berpedoman kepada hati jujur .
Menjadi manusia harus berbakti hati .
Semua bencana dan kesulitan selalu datang .
Segala dosa dan kejahatan diri sendiri yang mencarinya .
Ayat 29 .
Bersahabat harus memakai kejujuran dan keadilan .
Bersama-sama berkerja janganlah mementingkan diri sendiri .
Kalau segala hal hanya mengingat keuntungan diri sendiri .
Hati congkak , angkuh menjadikan dirinya terjerumus ke dalam kesusahan .
Ayat 30 .
Rejeki bukan terletak di banyak harta benda .
Banyak harta benda pun tidak dapat di katakan banyak rejeki .
Rejeki adalah terletak di anak cucu yang berbakti .
Anak cucu berbakti itu baru dinamakan banyak rejeki .
Ayat 31 .
Rumah tangga yang kaya raya dan mewah .
Jangan menyombong kemewahan diri sendiri .
Kesombongan kebanyakan menipiskan rejeki .
Dalam hati berkasih sayanglah yang menambahkan rejeki .
Ayat 32 .
Berkelakukan menghambur adalah seperti sebatang bunga .
Lebih baik memberi sedekah .
Kebaikan dibalas dengan kebaikan .
Tuhan memberkahi kemakumuran barulah dikatakan makmur dan bahagia .
Ayat 33 .
Sewaktu kekurangan / kemiskinan janganlah berputus harapan .
Kalau putus harapan segala hal tak tercapai .
Rajin , hemat dan mengetahui tugas dirinya .
Kaya miskin itu senantiasa bergiliran .
Ayat 34 .
Rumah gubuk sebagai tingkatan .
Rejeki dari diri sendiri yang memperbaikinya .
Seseorang yang miskin .
Hanya diperlukan dasar kebaikan morilnya .
Ayat 35 .
Keprilakuan yang baik harus dilakukan .
Keprilakuan yang tak baik harus cepat-cepat diperbaiki .
Dalam kesusahan dan kemiskinan masih mengingat kebaikan .
Tuhan pastu mengubah dan memberi seorang sebagai penolongnya .
Ayat 36 .
Seumur hidup tak menjalankan keburukan dan kejahatan .
Dewa-dewi pasti memujinya dan setan-setan juga menghormatinya .
Berprilaku baik , berhati jujur .
Kelakuan ini berlaku di semua pelajaran agama .
Ayat 37 .
Memperbaiki jembatan , membikin jalan .
Memberi obat pada fakir miskin .
Sering berbuat perilaku amal .
Pasti mengharukan hati Tuhan .
Ayat 38 .
Berbuat kebaikan Tuhan paling senang .
Berbuat buruk Tuhan tak mengijinkan .
Jika perbuatan yang lampau ada yang tak baik .
Akhirnya tak dapat dihabiskan begitu saja .
Ayat 39 .
Seumur hidup berbuat jahat .
Harus diubah menjadi hati baik .
Kalau tidak cepat mengubahnya .
Segala setan-setan pasti mengikuti badan dirinya .
Ayat 40 .
Berkelakuan hati tidak jujur.
Berserakah dan gelisa selama-lamanya .
Berhati serong senantiasa mencelakakan diri sendiri .
Cepat-cepat tak berubah dapatlah kebebasan dari malapetaka .
Ayat 41 .
Angkasa dan bumi menciptakan manusia .
Baik dan jahat adalah dari hati sendiri .
Berkelakuan baik dalam rumah tangga banyak rejeki .
Orang jahat dosanya mendalam .
Ayat 42 .
Dikalangan pemuda-pemudi yang ingin maju .
Baik-baiklah gunakan waktu yang maha berharga .
Pokok hidup di dunia ialah berkasih sayang .
Semua anak cucu pasti berbakti .
Ayat 43 .
Orang jahat tak berperikemanusiaan .
Kesalahan harus diperbaiki dan dibenarkan .
Masa depan dan pekerjaan masih banyak .
Harus menjaga hari depannya .
Ayat 44 .
Hati jahat dan berbisa .
Kesalahan harus diinsyafi dan diperbaiki sendiri .
Di dalam hati menggunakan akal daya jahat .
Pasti mendapat hukuman Tuhan .
Ayat 45 .
Berkelakuan tidak karuan , dosanya berjuta-juta .
Untuk pencaharian amat sukar .
Perceraian dengan istri / suami berpisah dari anak .
Anak-anaknya menjadi penghianat dan sukar hidupnya .
Ayat 46 .
Hukuman Tuhan itu bergiliran .
Menghukum perbuatan jahat selama hidupnya .
Cepat-cepatlah mengubah hati rohani .
Di dalam jasa keakhirataan harus dibuat dulu .
Ayat 47 .
Janganlah menganggap Tuhan tuli dan gagu .
Pembalasan cepat / lambat pasti berjalan .
Memberi hadiah pada yang baik dan menghukum pada yang jahat .
Setiap saat harus diingat-ingat .
Ayat 48 .
Di dalam kitap suci menurut hukum Tuhan .
Setelah dihafalkan harus disimpan baik-baik .
Siapa yang menyiarkan / mencetak lagi kitap suci ini .
Mendukung kitap suci yang dari abad purba .
Ayat 49 .
RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA GIOK TEE dikurniakan ke duniawian .
Memberi pelajaran duniawi supaya tetap bertinggal kemorilannya .
Menolong sesama , Tuhan pasti mengetahui .
Memberi nasehat supaya berlaku baik pasti berjasa .
Ayat 50 .
Rumah tangga yang menabung kebaikan .
Tuhan pasti memberi kebahagiaan .
RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA GIOK TEE menambahkan umur panjang dan rejeki .
Untuk keturunan anak cucunya pasti makmur .
Ayat 51 .
Beratus-ratus kitap-kitab suci disebar dan dicetak .
Mencari nafkah pasti ada yang melindungi .
Tiga / lima ratus kitap suci dicetak .
Pengacau dan penyakit berat dapat diobatinnya .
Ayat 52 .
Yang mencetak beribu-ribu kitab suci ini .
Harta benda kemewahan terus-menerus turun-temurun .
Dengan gotong-royong mencetaknya .
Menabung rejeki sampai di dalam rumah .
Ayat 53 .
Mencetak , ditulis dengan tangan / menyiarkan kitap suci .
Kesemuanya bekerja untuk jasa kerohanian .
RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA GIOK TEE hati Nya berkasih dan berkeadilan .
Tidak merugikan pada orang yang membantu kitap suci ini .
Ayat 54 .
Dengan ikhlas hati membantu .
Rejeki banyak dan umur pasti panjang .
Memberi kitap suci berarti menanam kerejekian .
Roh kejahatan senantiasa tidak masuk ke dalam badan .
Ayat 55 .
Seumur hidup membaca beribu-ribu kali .
Apa yang direncanakan semuanya bagus dan makmur .
Seumur hidup membaca kitab suci ini .
Pada waktu wafatnya pasti naik ke sorga.
Ayat 56 .
RAJA DEWATA YANG MULIA MAHA TERMULIA GIOK TEE menciptakan kitap suci ini .
Menjadi kitab suci SUMBER PERASAAN NABI / SEN NYAN KOK .
Tiap-tiap orang dapat membacanya .
Tuhan menambah banyak rejeki .
Setelah selesai membaca kitab suci bagian ini yang terakhir harus memberi sembah tiga kali

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Tentang Penulis

Tentang Penulis
Mengky Mangarek, salah satu IT preneur, penggemar kisah para Buddha, Bodhisattva serta penulis buku dan komik Zen, juga pernah mengisi di beberapa radio talk, seminar dan penulis / admin dibeberapa blog seperti Kisah Para Dewa dan Cetya Tathagata yang telah memiliki lebih dari 20,000 pembaca setia.

tentang penulis

tentang penulis
Jacky Raharja adalah seorang entrepreneur kelahiran 10 February 1982 dan berdomisili di Jakarta. Mengawali karier profesional sebagai seorang Marketer pada sebuah Top Multinational Company yang bergerak di bidang FMCG pada tahun 2007. Mempunyai passion yang sangat tinggi dalam hal brand management & strategic dan meninggalkan dunia profesional pada tahun 2013 sebagai Brand Manager demi mengejar passion lainnya yaitu menjadi seorang Entrepreneur yang mempunyai jaringan bisnis sendiri. Bergabung dengan Cetya Tathagata Jakarta sebagai bagian dari committee sejak tahun 2005 dan sebagai salah satu kontributor atas artikel-artikel pada social media Cetya Tathagata Jakarta.

Most Reading

Diberdayakan oleh Blogger.