6. JÌNG TIĀN DÌ SHÉN ZHÒU

淨天地神咒
Mantra untuk Membersihkan Langit dan Bumi
(Sebelum membuka upacara keagamaan besar dan untuk membersihkan ruang altar / upacara, dapat juga untuk memulai suatu ritual)
TIĀN DÌ ZÌ RÁN, HUÌ QÌ FĒN SÀN
天地自然 穢氣分散 
DÒNG ZHŌNG XÚAN XŪ, HUĂNG LĂNG TÀI YUÁN
洞中玄虛 晃朗太元
BÀ FĀNG WĒI SHÉN, SHĬ WŎ ZÌ RÁN
八方威神 使我自然 
LÍNG BĂO FÚ MÌNG, PŬ GÀO JIŬ TIĀN
靈寶符命 普告九天
QIÁN LUÓ DÁ NÀ, DÒNG GĀNG TÀI XUÁN
乾羅怛那 洞罡太玄 
ZHĂN YĀO FÙ XIÉ, DÙ RÉN WÀN QIĀN
斬妖縛邪 度人萬千
ZHŌNG SHĀN SHÉN ZHÒU, YUÁN SHĬ YÙ WÉN
中山神咒 元始玉文 
CHÍ SÒNG YÍ BIÀN, QUÈ BÌNG YÁN NIÁN
持誦一遍 卻病延年

ĀN XÍNG WŬ YUÈ, BÀ HĂI ZHĪ WÉN
按行五嶽 八海知聞 
MÓ WÁNG SHÙ SHŎU, ZHĒN SHÈNG WÈI XUĀN
魔王束首 真聖衛軒
XIŌNG HUÌ XIĀO SÀN, DÀO QÌ CHÁNG CÚN
凶穢消散 道氣長存
JÍ JÍ RÚ LÜ LÌNG
急急如律令

1 komentar

 

Tentang Penulis

Tentang Penulis
Mengky Mangarek, salah satu IT preneur, penggemar kisah para Buddha, Bodhisattva serta penulis buku dan komik Zen, juga pernah mengisi di beberapa radio talk, seminar dan penulis / admin dibeberapa blog seperti Kisah Para Dewa dan Cetya Tathagata yang telah memiliki lebih dari 20,000 pembaca setia.

tentang penulis

tentang penulis
Jacky Raharja adalah seorang entrepreneur kelahiran 10 February 1982 dan berdomisili di Jakarta. Mengawali karier profesional sebagai seorang Marketer pada sebuah Top Multinational Company yang bergerak di bidang FMCG pada tahun 2007. Mempunyai passion yang sangat tinggi dalam hal brand management & strategic dan meninggalkan dunia profesional pada tahun 2013 sebagai Brand Manager demi mengejar passion lainnya yaitu menjadi seorang Entrepreneur yang mempunyai jaringan bisnis sendiri. Bergabung dengan Cetya Tathagata Jakarta sebagai bagian dari committee sejak tahun 2005 dan sebagai salah satu kontributor atas artikel-artikel pada social media Cetya Tathagata Jakarta.

Most Reading

Diberdayakan oleh Blogger.